» Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • 27paź

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

  Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

  Liczba etatów: 1
  Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

  Główne obowiązki:
  ? realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
  ? przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
  ? prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
  ? przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego,
  ? realizowanie zadań polityki kadrowo- płacowej komendanta powiatowego,
  ? prowadzenie spraw osobowych pracowników komendy.

  Wykształcenie:
  ? wyższe ekonomiczne, administracja

  Wymagania konieczne:
  ? znajomość przepisów prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
  ? umiejętność obsługi programów biurowych (Word, Excel),
  ? staż pracy lub praktyka na stanowisku związanym z administracją publiczną,
  ? umiejętność redagowania pism urzędowych w oparciu o aktualne przepisy prawne,
  ? zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
  ? dyspozycyjność.

  Wymagania pożądane:
  ? znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
  ? posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
  ? miejsce zamieszkania na terenie miasta Sochaczew,
  ? znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  ? kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  ? oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  ? kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  ? życiorys i list motywacyjny,
  ? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  ? oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyslnie.

  Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
  ? kopie świadectw pracy,
  ? kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

  Dokumenty należy składać w terminie do: 28.11.2008

  pod adresem:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
  ul. Piastowska 1
  96-500 Sochaczew

  Inne informacje:
  Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy tylko te osoby, które po weryfikacji dokumentów uznane zostaną za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku. Wyłonionych kandydatów powiadomimy o wyborze telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w 3 etapach: weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i wyłonienie najlepszych kandydatów, test sprawdzający posiadane umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna po której nastąpi ogłoszenie wyników. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania zostaną zniszczone komisyjnie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 046 8622926.

  Opublikowane przez admin @ 23:22 @ 1 846 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".