» Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • 04sty

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ogłasza nabór do pracy w tut. Komendzie w sekcji organizacyjno-kadrowej na stanowisko specjalisty w Korpusie Służby Cywilnej. Liczba etatów – 1.

  W celu podjęcia pracy w służbie cywilnej, kandydat musi spełnić wymagania, które określa ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

  Główne obowiązki:
  – realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej PSP,
  – przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej PSP,
  – prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP,
  – przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego PSP,
  – realizowanie zadań polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego PSP,
  – prowadzenie spraw osobowych pracowników Komendy Powiatowej PSP,
  – prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,
  – realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków,
  – obsługa strony internetowej BIP.

  Wykształcenie:
  – wyższe ekonomiczne, administracja, rachunkowość.

  Wymagania konieczne:
  – znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
  – umiejętność obsługi programów biurowych (Word, Excel),
  – umiejętność redagowania pism urzędowych w oparciu o aktualne przepisy prawne,
  – zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
  – znajomość obsługi programu Płatnik-Płace,
  – dyspozycyjność.

  Wymagania pożądane:
  – znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz o Służbie Cywilnej,
  – staż pracy na stanowisku związanym z administracją publiczną min. 1 rok,
  – zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego .

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  – zaświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  – kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  – życiorys i list motywacyjny,
  – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
  – kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

  Dokumenty należy składać w terminie do: 14.01.2013 do godz. 15.00 pod adresem:

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
  ul. Piastowska 1
  96-500 Sochaczew

  Inne informacje:
  Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy tylko te osoby, które po weryfikacji dokumentów uznane zostaną za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku. Wyłonionych kandydatów powiadomimy o wyborze telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne polegać będzie na weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i wyłonienie najlepszych kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w obecności komisji Rekrutacyjnej. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania zostaną zniszczone komisyjnie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 046 8622926 (wew. 104)

  Opublikowane przez admin @ 11:30 @ 2 748 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".