» Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • 02Kwi

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

  Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

  Początek nowego roku 2015 to czas rozliczania przychodów podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione a pozyskanych w 2014 rok.

  Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:

  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

  Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy, więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

  Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne jak co roku przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Do propagowania kampanii w roku 2015, zachęcamy wszystkich strażaków ochotników,
  a głównie tych mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania swoich jednostek.

  Przypomnijmy, że w przypadku Związku

  • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem dla Urzędu Skarbowego, który 1% naszego podatku przekaże Związkowi OSP RP a 99% podatku przekaże do budżetu państwa to znaczy, że
  • 1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast
   do budżetu.
  • 1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

  Tak naprawdę nie zyskamy nic – ale też nic nie stracimy – a możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków. Zysk nasz jest więc bardziej moralny.

  Nasza kampania potrzebuje niewiele

  Tylko trochę chęci i czasu oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania Go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

  1% – To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

  Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2014 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.
  UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

  2) wczęści „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”,wpiszemy „Cel szczegółowy 1%”.
  tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, wystarczy użyć skrótu„OSP” oraz jej dokładny adreswłącznie z kodem pocztowym.

  Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urząd Skarbowy przekaże w terminie od maja do lipca 2014 roku kwotę wskazaną
  we wniosku na rachunek bankowy Związku OSP RP.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże we wrześniu 2015 roku zbiorczą informację o:

  1) danych identyfikacyjnych darczyńcy (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,

  2) wysokości kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Związku OSP RP,

  3) przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,

  – jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej oraz wskazał cel szczegółowy.

  Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2015 – 2016 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym za pośrednictwem swoich Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

  Jak wypełnić PIT?

  Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

  Opracowanie: Barbara Lewenti

  Opublikowane przez admin @ 14:29 @ 1 889 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".