» Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • 14Kwi

  Kapituła konkursu „STRAŻAK ROKU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO” oraz „HONOROWY STRAŻAK ROKU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO” organizowanego wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej polskiej w Sochaczewie zaprasza do składania wniosków o przyznanie ww. tytułów.

  Wnioski sporządzone z wykorzystaniem załączonego do ogłoszenia druku należy składać w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie przy ul. Staszica 7 do dnia 27 kwietnia 2015r. do godz. 15:00.

  Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej w tym miejscu lub pobrać osobiście od Komendantów Gminnych Ochrony Przeciwpożarowej w Gminach Powiatu Sochaczewskiego.

  Głosowanie na „STRAŻAKA ROKU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO” za pośrednictwem strony internetowej www.kppspsochaczew.pl rozpocznie się 04.05.2015r., a zakończy 10.05.2015r.

  Zasady wyboru kandydatów do tytułu określa §4 REGULAMINU PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA – TYTUŁU „STRAŻAKA ROKU” oraz „HONOROWEGO STRAŻAKA ROKU” powiatu sochaczewskiego, cyt.:

  §4
  Zasady wyboru kandydatów do tytułu

  1. W I kwartale każdego roku Kapituła ogłasza termin składania wniosków o przyznanie tytułu za wyjątkiem roku 2015, gdzie ogłoszenie terminu następuje w II kwartale. Ogłoszenie przekazywane jest do publicznej wiadomości na posiedzeniu OP ZOSP RP w Sochaczewie oraz na stronie internetowej KP PSP Sochaczew.
  2. Wnioski o przyznanie tytułu składać mogą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie. Jednostki OSP składają maksymalnie po jednym wniosku rocznie, a Komenda Powiatowa PSP maksymalnie do 3 wniosków rocznie.
  3. Wnioski składane są na piśmie z wykorzystaniem druku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
  4. Kandydatami do tytułu „STRAŻAKA ROKU” mogą być wyłącznie strażacy należący do jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego oraz strażacy pełniący służbę w KP PSP w Sochaczewie z wyłączeniem strażaków wchodzących w skład Kapituły.
  5. Kandydatami do tytułu „HONOROWEGO STRAŻAKA ROKU” mogą być wyłącznie strażacy:
  a) będący członkami czynnymi jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego,
  b) strażacy pełniący służbę w KP PSP w Sochaczewie,
  c) strażacy szczególnie zasłużeni dla jednostek wymienionych w pkt. a) i b), w tym członkowie honorowi jednostek OSP.
  6. W danym roku kalendarzowym kandydat może kandydować tylko do jednego z tytułów.
  7. Kandydat do tytułu powinien wykazać się w swojej działalności czynem bohaterskim lub działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej zasługującymi na szczególne wyróżnienie. Oceny kandydatów dokonuje kapituła.
  8. Po dokonaniu weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu wniosków, Kapituła wybierze nie więcej niż 10 kandydatów do tytułu STRAŻAK ROKU i jednego kandydata do tytułu HONOROWY STRAŻAK ROKU.
  9. Głosowanie na nie więcej niż 10 kandydatów do tytułu STRAŻAK ROKU odbędzie się z wykorzystaniem strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie. Termin rozpoczęcia i zakończenia oddawania głosów określi Kapituła.
  10. STRAŻAKIEM ROKU zostanie strażak, który uzyska najwięcej głosów w głosowaniu powszechnym z wykorzystaniem strony internetowej KP PSP w Sochaczewie.
  11. HONOROWYM STRAŻAKIEM ROKU zostanie strażak wybrany przez Kapitułę.

  Wręczenie dyplomów z tytułem „STRAŻAKA ROKU” i „HONOROWEGO STRAŻAKA ROKU” powiatu sochaczewskiego nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji obchodów DNIA STRAŻAKA, która planowana jest na dzień 23 maja 2015r.

  W imieniu Kapituły:
  Starosta – Jolanta Gonta

  » Ogłoszenie
  » Wniosek

  Opublikowane przez admin @ 11:01 @ 2 202 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".