» Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • 04Wrz

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie podjęła szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Miały one zarówno charakter pogadanek tematycznych, jak i czynności nadzorczo-egzekucyjnych, zmierzających do eliminacji zagrożeń w obiektach budowlanych przeznaczonych na cele wypoczynku.

  Działania profilaktyczne rozpoczęto już w czerwcu br., jeszcze przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, docierając do dzieci i młodzieży w szkołach, podczas imprez okolicznościowych, jak również podczas spotkań w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sochaczewie.

  W szczególności podjęto w tym zakresie następujące działania:

  • 1 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna, połączona z pokazem sprzętu pożarniczego w Szkole Podstawowej w Żukowie,
  • 1 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna, połączona z pokazem sprzętu pożarniczego podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Sochaczewie przy Al. 600-lecia,
  • 3 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna, połączona z pokazem sprzętu pożarniczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie,
  • 8 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna, połączona z pokazem sprzętu pożarniczego w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich,
  • 12 czerwca 2015 roku – wizyta w strażnicy JRG PSP Sochaczew dzieci ze szkoły podstawowej Nr 3 w Sochaczewie, połączona z pogadanką profilaktyczną,
  • 20 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna połączona z pokazem sprzętu pożarniczego podczas pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Kątach,
  • 20 czerwca 2015 roku – pokaz ratownictwa wodnego połączony z pogadanką profilaktyczną podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej w Sochaczewie,
  • 21 czerwca 2015 roku – pokaz ratownictwa drogowego połączony z pogadanką profilaktyczną podczas II Pikniku Rodzinnego Akademii Piłkarskiej Sochaczew,
  • 25 czerwca 2015 roku – pogadanka profilaktyczna połączona z pokazem sprzętu pożarniczego w przedszkolu „Promyk” przy Al. 600-lecia w Sochaczewie.

  Podczas ww. spotkań w sposób atrakcyjny dla dzieci zaznajamiano je ze specyfiką pracy strażaka. Demonstrację sprzętu często łączono z pokazem podawania wody, co cieszyło się szczególnym zainteresowaniem. Przede wszystkim jednak strażacy pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sochaczewie przekazywali dzieciom praktyczne i zwięzłe informacje dot. bezpiecznych zachowań podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

  Kolejnym obszarem działania profilaktycznego w związku z akcją „Bezpieczne Wakacje” była współpraca z mediami.

  Na początku lipca w Radiu Sochaczew wyemitowano dwie rozmowy z oficerem prasowym tut. Komendy dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. Poruszono w szczególności zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą i w górach, jak również podczas prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym. W ramach omawiania zagadnień związanych z zagrożeniem pożarowym, wskazano dobre praktyki zabezpieczenia przeciwpożarowego domów (czujki dymu, gaśnice). Omówiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka pożarów w lasach. W sierpniu w związku z utrzymującym się przez długi czas trzecim, najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego w lasach, wyemitowano kolejną rozmowę, uwzględniając również zagrożenia pożarowe związane z prowadzonymi pracami rolnymi na polach.

  Na początku lipca przygotowano obszerny materiał w formie notatki, wzbogacony przykładowymi fotografiami dot. różnych aspektów bezpieczeństwa podczas wakacji. Materiał ten został rozesłany do wszystkich lokalnych redakcji (radio, 3 gazety, 3 portale internetowe), które przesłane informacje zamieszczały na swoich łamach.

  Podczas wakacji w ramach współpracy z mediami lokalnymi, każdego dnia przekazywano informacje dot. bieżących interwencji podejmowanych przez strażaków. Przy tym informacje te wzbogacano komentarzem, określającym bieżące zagrożenia na terenie powiatu i wskazującym praktyczne porady dot. minimalizacji ryzyka. W szczególności należy wskazać komunikaty medialne dot.:
  a) bezpieczeństwa dzieci podczas prac rolniczych w związku z wypadkiem w Gminie Iłów,
  b) bezpiecznych zachowań podczas burzy, w związku z nawałnicami, które nawiedzały powiat sochaczewski,
  c) zagrożeń związanych z dzikimi kąpieliskami, w związku z utonięciem mężczyzny w rzece Wiśle,
  d) bezpieczeństwa pożarowego w rolnictwie, w związku z pożarami zabudowań rolniczych i płodów rolnych na polach.

  Informacje dot. bezpiecznych zachowań podczas wakacji na bieżąco umieszczano również na stronie internetowej tut. Komendy: www.kppspsochaczew.pl – w sumie 6 wpisów ściśle związanych z analizowaną tematyką. Poruszono między innymi temat zagrożeń związanych z pozostawianiem w nagrzanym samochodzie na pełnym słońcu dzieci lub zwierząt. Każdy z ww. wpisów posiada ok. 1000 odsłon. Przy tym należy zaznaczyć, że wpisy na stronie internetowej tut. Komendy są szeroko wykorzystywane przez lokalne media, które umieszczają je również na swoich stronach internetowych bądź w gazetach, co powoduje, że informacja dociera do jeszcze szerszej grupy mieszkańców.

  W miesiącach czerwiec – sierpień 2015 roku na terenie powiatu sochaczewskiego odbyły się 3 imprezy masowe: „Teresińska Noc Czerwcowa”, „Dni Sochaczewa 2015”, oraz „Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie 2015”. Każdorazowo funkcjonariusze KP PSP Sochaczew uczestniczyli w opiniowaniu dokumentacji zabezpieczenia imprez masowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W czasie ich trwania natomiast na miejscu stacjonowały samochody ratowniczo-gaśnicze PSP, jak również wytypowanych jednostek OSP, co w sposób ewidentny podnosiło poziom bezpieczeństwa imprez.

  W ramach działalności nadzorczo-egzekucyjnej od początku 2015 roku na bieżąco śledzono informacje na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl, pozyskując dane dot. m. in. lokalizacji i formy wypoczynku dzieci (z noclegiem lub bez), liczby i wieku uczestników. Na podstawie tych informacji podejmowano decyzje o ewentualnym przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych. Czynności takie w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zostały podjęte w jednym przypadku – po uzupełnieniu przez podmiot kontrolowany dokumentacji w zakresie badań okresowych instalacji elektrycznej obiektu, nie stwierdzono uchybień.

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze, o których mowa powyżej połączono z pokazem sprzętu pożarniczego i pogadanką profilaktyczną. Zademonstrowano zasadę działania czujki dymu, detektora tlenku węgla oraz gaśnicy pianowej dedykowanej dla potrzeb budynków mieszkalnych. Ponadto omówiono, zademonstrowano oraz przećwiczono wraz z dziećmi sposoby poruszania się w zadymionych pomieszczeniach, a także zasady wzywania pomocy, dzwoniąc pod numery alarmowe.

  Podsumowując powyższe, szacuje się, że w związku z prowadzoną przez strażaków tut. Komendy kampanią informacyjną dot. bezpieczeństwa podczas wakacji, udało się dotrzeć w kontaktach bezpośrednich do blisko 1000 osób (głównie dzieci). Jeszcze większa liczba mieszkańców powiatu sochaczewskiego (trudna do oszacowania), miała szanse zapoznać się z powyższymi informacjami dzięki szerokiemu wykorzystaniu Internetu oraz efektywnej współpracy z mediami lokalnymi.

  Tekst: mł.kpt.R.Krupa – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, zdjęcia: Starostwo powiatowe w Sochaczewie

  Opublikowane przez admin @ 14:20 @ 1 737 odsłon Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności".